Firmatilpasset forløb

Vil du forbedre din virksomhed?

Torben Lorentsen tilbyder firmatilpasset forløb

… eller er det bare “godt nok”, som det er nu?

For dig der giver ”plads” til, at tage din virksomhed med ind i fremtiden, er du nødt til, at få afsluttet ”formålsløse” ting i fortiden. Hvad det så er, kan være svært at se, når du står ”midt i det”. Ved hjælp af en foranalyse sætter vi nogle skarpe øjne på om ejerlederens passion udleves gennem virksomhedens vision, så den kan mærkes helt ud til kunderne. Du får svar på, hvor ”de lavt hængende frugter” i DIN virksomhed og hvor DU bør starte, for at opnå den succes DU ønsker ind i fremtiden, så din virksomhed bliver unik for dine kunder.

Ud fra denne foranalyse udarbejder jeg et forslag til et firmatilpasset forløb med undervisning til lige DIN virksomhed. Formålet er at skabe en stabil virksomhed gennem salg og vækst samt ledelse og arbejdslyst, med mennesket som omdrejningspunkt.

I forløbet arbejder jeg dybere i forhold til passionen hos ejerlederen/stifteren end de fleste gør. Det gør jeg fordi jeg VED, fra egen erfaring, hvilken indre værdi det har i skabelsen af en stabil virksomhed, når passionen kan mærkes helt ud til kunderne og derved bliver der endnu flere loyale kunder som køber på andet end pris.

Kundeservice kommer dybt inde fra virksomhedens fundament i kultur og udlevelsen af passionen og flere andre elementer som der er fokus på.

Medarbejdernes egen passion skal matche til virksomhedens vision, så den udleves naturligt gennem deres personlighed.

Jeg arbejder altid målrettet på, at få de forandringer jeg underviser i, til at blive til forbedringer og få dem transformeret ind hos medarbejdere, leder og ejerleder. Det er DER de kommer til at gøre en forskel.

Dybest set handler det om udlevelse af ejerlederens passion i virksomheden gennem vision, mission og værdier.

Kontakt Passion360

Book et uforpligtende gratis 360 graders møde om
DIN passion i DIN virksomhed.

Passion 360s indlæringsmodel
Gratis møde

Firmatilpasset forløb

Vil du forbedre din virksomhed?

… eller er det bare “godt nok”, som det er nu?

For dig der giver ”plads” til, at tage din virksomhed med ind i fremtiden, er du nødt til, at få afsluttet ”formålsløse” ting i fortiden. Hvad det så er, kan være svært at se, når du står ”midt i det”. Ved hjælp af en foranalyse sætter vi nogle skarpe øjne på om ejerlederens passion udleves gennem virksomhedens vision, så den kan mærkes helt ud til kunderne. Du får svar på, hvor ”de lavt hængende frugter” i DIN virksomhed og hvor DU bør starte, for at opnå den succes DU ønsker ind i fremtiden, så din virksomhed bliver unik for dine kunder.

Ud fra denne foranalyse udarbejder jeg et forslag til et firmatilpasset forløb med undervisning til lige DIN virksomhed. Formålet er at skabe en stabil virksomhed gennem salg og vækst samt ledelse og arbejdslyst, med mennesket som omdrejningspunkt.

I forløbet arbejder jeg dybere i forhold til passionen hos ejerlederen/stifteren end de fleste gør. Det gør jeg fordi jeg VED, fra egen erfaring, hvilken indre værdi det har i skabelsen af en stabil virksomhed, når passionen kan mærkes helt ud til kunderne og derved bliver der endnu flere loyale kunder som køber på andet end pris.

Kundeservice kommer dybt inde fra virksomhedens fundament i kultur og udlevelsen af passionen og flere andre elementer som der er fokus på.

Medarbejdernes egen passion skal matche til virksomhedens vision, så den udleves naturligt gennem deres personlighed.

Jeg arbejder altid målrettet på, at få de forandringer jeg underviser i, til at blive til forbedringer og få dem transformeret ind hos medarbejdere, leder og ejerleder. Det er DER de kommer til at gøre en forskel.

Dybest set handler det om udlevelse af ejerlederens passion i virksomheden gennem vision, mission og værdier.

Kontakt Passion360
Passion 360s indlæringsmodel

Book et uforpligtende gratis 360 graders møde om
DIN passion i DIN virksomhed.

Gratis møde